Mon-Fri 07.30-21.00 Sat 08.30-16.00 Sun 09.00-15.00
Права та обов’язки пацієнтів ТОВ «МІРУМ»

Права та обов’язки пацієнтів ТОВ «МІРУМ»
 

1. Права пацієнтів
Надійшовши до лікарні, пацієнт має право:
1.1. Отримати консультативну медичну допомогу на належному рівні та обрати лікаря. 
1.2. Отримати достовірну і повну інформацію про стан свого здоров’я, у тому числі ознайомитися з відповідними медичними документами, що стосуються його здоров’я в затвердженому порядку по закладу. 
1.3. Отримувати інформацію та відомості про необхідне медичне втручання, на підставі яких пацієнт та/або законний представник ухвалює рішення про проведення чи відмову від проведення медичного втручання шляхом підписання інформованої згоди.
1.4. Давати інформовану згоду на медичне втручання або відмовлятися від медичного втручання (якщо пацієнт досяг 14 років):
- надання медичної допомоги пацієнту, який досяг 14 років, здійснюють за його згодою;
- надання медичної допомоги пацієнту молодше 14 років здійснюють за згодою батьків або законних представників;
- повнолітні дієздатні пацієнти, які усвідомлюють значення своїх дій та можуть керувати ними, мають право відмовитися від лікування;
- у невідкладних випадках, виключно за наявності реальної загрози життю, медична допомога надається без згоди пацієнта, його батьків або законних представників.
1.5. При лікуванні у стаціонарі — на допуск до нього інших медичних працівників, членів сім’ї, опікуна, піклувальника, нотаріуса, адвоката, священника для відправлення богослужіння або релігійного обряду. Члени сім’ї мають право перебувати у стаціонарі з дитиною віком до 6 років, а також із тяжкохворою дитиною старшого віку, яка потребує постійного догляду.
1.6. На збереження таємниці про стан свого здоров’я, факт звернення по медичну допомогу, діагноз, а також про результати медичних обстежень.
1.7. На отримання інформації про:
- прізвище ім’я та по батькові, а також професійний статус осіб, які надаватимуть йому медичну допомогу;
- правила відвідування та надання медичних послуг;
- власні права як пацієнта.
1.8. На відшкодування заподіяної здоров’ю шкоди у встановленому законом порядку.
1.9. На оскарження дій медичних працівників закладу, якщо вважає, що його права було порушено, у встановленому законом порядку.
1.10. На уважний, об’єктивний розгляд заяв, пропозицій та скарг, а також на інформацію про результати розгляду.

2. Обов’язки пацієнтів
Під час перебування у закладі пацієнт зобов’язаний:
2.1. Піклуватися про своє здоров’я, своєчасно звертатися по медичну допомогу. 
2.2. Записуватися завчасно на консультації спеціалістів чи дослідження.
2.3. Надавати медичним працівникам, що проводять консультацію або дослідження, достовірну інформацію про стан свого здоров’я (у тому числі про протипоказання до застосування окремих лікарських засобів), про раніше перенесені та спадкові захворювання.
2.4. Виконувати всі приписи та рекомендації лікаря, а також дотримуватися правил особистої гігієни. 
2.5. Отримувати медичну допомогу без своєї згоди або згоди законного представника у невідкладних випадках, якщо існує реальна загроза життю.
2.6. Дотримуватися правил перебування у закладі, плану лікування, виконувати рекомендації і призначення лікарів.
2.7. Із повагою ставитися до працівників закладу та відвідувачів.
2.8. Дбайливо ставитися до майна закладу, не псувати його.
2.9. Підтримувати чистоту у приміщеннях закладу та на довколишній території.
2.10. В осінньо-зимовий період залишати верхній одяг у гардеробі.
2.11. Перебуваючи на території закладу, тримати свій мобільний телефон у беззвучному режимі.

Contacts
At MIRUM clinic, we make every effort to make you cozy, comfortable, safe and effective.
Kyiv, Victor Nekrasov street, 1
Mon-Fri 07.30-21.00 Sat 08.30-16.00 Sun 09.00-15.00
+ 38 044 585 58 58