Mon-Fri 07.30-21.00 Sat 08.30-16.00 Sun 09.00-15.00
Про безперервний професійний розвиток
БПР

Про безперервний професійний розвиток

Основні засади здійснення БПР працівників сфери охорони здоров’я визначає постанова Кабінету Міністрів України від 14 липня 2021 р. № 725 та Наказ МОЗ України від 22.02.2019 № 446 «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів» (зі змінами).

БПР працівників сфери охорони здоров’я здійснюється шляхом здобуття неформальної освіти під час проходження навчання на заходах БПР.

Воно може відбуватися за дистанційною формою з використанням електронних навчальних ресурсів. Участь працівника сфери охорони здоров’я підтверджується фактом підключення/реєстрації працівника сфери охорони здоров’я на онлайн-платформі та сертифікатом про проходження дистанційного навчання.

Перелік положень щодо заходів БПР:

Положення про запобiгання конфлiкту інтересів під час проведення заходів БПР 📑

Положення про методологію оцінювання набутих знань, компетентностей та практичних навичок працівник 📑

Положення про оцінку заходів безперервного професійного розвитку на ознаки академічної доброчесності 📑

 

Contacts
At MIRUM clinic, we make every effort to make you cozy, comfortable, safe and effective.
Kyiv, Victor Nekrasov street, 1
Mon-Fri 07.30-21.00 Sat 08.30-16.00 Sun 09.00-15.00
+ 38 044 585 58 58