Правила перебування та обслуговування пацієнтів в ТОВ «МІРУМ»

1. Загальні положення

1.1. Цей локальний нормативний акт (далі- Правила) регламентує правила внутрішнього розпорядку лікувально-діагностичного центру (далі - Центр), особливості перебування Пацієнтів в Центрі, порядок обслуговування, надання та оплати медичних послуг тощо.

1.2. Центр надає медичні послуги громадянам України, громадянам інших країн та особам без громадянства (далі – Пацієнти), які звернулись до нього самостійно чи були направлені з інших закладів охорони здоров’я.

1.3. При зверненні до Центру з метою медичного обслуговування дорослі та діти з 14 років, повинні надати паспорт або інший документ, що підтверджує їх особу, згідно Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус».

1.4. У випадку, якщо споживачем послуг є особа до 14 років або недієздатна особа, права та обов’язки, що передбачені Правилами для Пацієнта, набуває законний представник такої особи, який повинен надати документ, що підтверджує його особу, а також документ, що підтверджує законне представництво таких Пацієнтів. Родичі будь-якого ступеня спорідненості при відсутності у них доручення, завіреного нотаріально, від законних представників на представлення інтересів неповнолітнього Пацієнта в Центрі, не можуть приймати рішення у будь-яких питаннях, пов’язаних з наданням медичної допомоги.

1.5. При укладенні з Пацієнтом договору про надання медичних послуг ці Правила стають невід’ємною частиною такого договору

1.6. Діагностичні та консультативні висновки інших закладів охорони здоров’я обов'язково приймаються до уваги, але не можуть бути основою для видачі будь-яких видів заключення фахівцями Центру, призначення плану лікування, отримання рекомендацій, виконання медичних маніпуляцій, тощо.

1.7. Отримання заключень і рекомендацій фахівцями Центру, призначення плану лікування, виконання медичних маніпуляцій або інших додаткових послуг може бути здійснено тільки після консультації фахівця Центру та проходження діагностичного обстеження (за необхідності).

1.8. Центр не надає пацієнту після проходження діагностичного (ультразвукового, лабораторного та ін.) обстеження обов'язкового призначення лікування. Рекомендації щодо лікування надаються виключно після консультації у профільного фахівця.

1.9. Всі медичні та інші послуги в Центрі є платними. Всі ціни на медичні послуги, їх найменування та обсяг, вказані в Прейскуранті цін, який розміщений на сайті www.mirumclinic.com, та/або за телефоном 044 585 58 58 або безпосередньо в Центрі.

1.10. Всі ціни на медичні послуги, їх найменування та обсяг можуть змінюватись клінікою в односторонньому порядку, але ми зобов’язуємося повідомити про такі зміни шляхом розміщення оновленого Прейскуранту цін на сайті www.mirumclinic.com або у будь- який інший доступний спосіб, в тому числі шляхом розміщення у місці надання медичних послуг. Про такі зміни також повідомляють пацієнту безпосередньо перед прийомом в усній формі або під час запису на прийом. Ціни на медичні послуги визначаються та фіксуються на момент запису пацієнта на прийом.

1.11. Всі розрахунки за надані медичні послуги відбуваються шляхом безготівкового розрахунку або внесення пацієнтом готівкових грошових коштів в касу Центру передоплатою або по факту надання відповідних медичних послуг.

1.12. Будь-яка додаткова інформація, що стосується Центру: про керівництво, ліцензію на медичну практику, медичний персонал, сертифікати на медичні засоби та обладнання, прейскурант цін, діючі дисконтні програми є відкритою для ознайомлення для всіх відвідувачів і розміщена у «Куточку споживача» та «Папці споживача». Більш розширену інформацію Пацієнти можуть отримати за запитом на рецепції Центру.

1.13. Всі пропозиції, зауваження, претензії, а також інші звернення пацієнтів приймаються Центром, якщо вони викладені виключно в письмовій формі та передані адміністратору Центру або направлені на поштову адресу Центру. Такі пропозиції, зауваження, претензії, а також інші звернення приймаються, якщо вони викладені пацієнтом особисто, а у випадках передбачених чинним законодавством України їх законними представниками з додаванням відповідних підтверджуючих документів. Відповідь на такі письмові звернення надається адміністрацією у порядку та у строки передбачені чинним законодавством України.

1.14. Вся медична документація (медична картка, дані обстежень, аналізів, рентген-знімки, висновки спеціалістів, фотографії, відеозаписи тощо), заведена на Пацієнта є власністю Центру і відповідно зберігається у ньому. Ознайомлення Пацієнта (його представників) з такою документацією відбувається у спеціально облаштованому приміщенні та у присутності представника Центру за встановленим в Центрі порядком. Про встановлений порядок ознайомлення з медичною документацією, а також іншу інформацію щодо надання медичних послуг та діяльності Центру Пацієнт може дізнатися з «Куточку споживача», який розміщений на рецепції та/або в адміністратора.

1.15. Всі дані обстежень і консультативні висновки пацієнти отримують у вигляді медичної виписки у формі, яка встановлена чинним законодавством України. Пацієнт за письмовим зверненням до Центру має право на отримання завіреної копії медичної документації. До заяв про надання інформації медичного характеру пацієнт також повинен додати копію документа, що посвідчує його особу, а у разі запиту такої інформації щодо своєї малолітньої або неповнолітньої дитини – також копію документа, що підтверджує законне представництво (свідоцтво про народження тощо).

1.16. На території Центру здійснюється відео нагляд та ведеться його запис з метою забезпечення безпеки та комфорту пацієнтів і відвідувачів.

2. Запис на прийом

2.1. Медичні послуги надаються в Центрі амбулаторно та стаціонарно. Центр надає широкий спектр медичних послуг, що передбачений дозвільною документацією та розміщений на сайті www.mirumclinic.com. Амбулаторний прийом Пацієнтів здійснюється у часи роботи Центру, за графіками роботи лікарів. Стаціонарне лікування надається цілодобово.

2.2. Амбулаторний прийом пацієнтів проводиться з 9-00 до 21-00 з понеділка по п’ятницю. В суботу – з 9-00 до 14-00. Забір аналізів проводиться з 7-30 по 21-00.

2.3. Запис на прийом до Центру проводиться попередньо, за день чи декілька днів до бажаного візиту. Прийом без попереднього запису в день візиту Пацієнта в Центр можливий лише при наявності вільних місць в графіку роботи лікаря за профілем.

2.4. Якщо пацієнт попередньо не записався на прийом, Центр не може гарантувати, що він буде оглянутий лікарем відповідного профілю на момент звернення.

2.5. Пацієнт може отримати попередню інформацію про перелік послуг, їх вартість, порядок оплати та інше у адміністраторів безпосередньо в Центрі або за телефоном, а також на сайті. Пацієнт може обрати день і час прийому із наявних вільних місць в графіку прийому лікаря, про які йому повідомить адміністратор Центру.

2.6. Запис первинного Пацієнта здійснюється адміністратором або співробітником контакт-центру Центру, який визначає дату та час прийому, а також лікуючого лікаря. Під час запису на прийом Пацієнт повинен вказати послугу або послуги, на які він записується.

2.7. У разі необхідності залучення до комплексного лікування інших спеціалістів, лікуючий лікар звертається до адміністратора Центру, який здійснює запис до відповідного спеціаліста за наявності у нього вільних місць в графіку.

2.8. Повторний запис Пацієнта здійснюється адміністратором Центру або через Контакт-центр за погодженням з лікуючим лікарем відповідно до узгодженого плану лікування.

2.9. Пацієнт повинен прийти на прийом у день та час, який визначений під час запису. Якщо пацієнт не в змозі прийти в призначений час, в разі необхідності скасування самого візиту або зміни призначеного часу візиту, пацієнту рекомендовано завчасно повідомити про це Центр. У разі, якщо пацієнт не з’явився на прийом в призначений час без попередження або з запізненням на прийом більше ніж на 15 хвилин, запис на прийом може бути скасований.

2.10. Час початку прийому, визначеного під час запису, може відбуватися з невеликим очікуванням, у зв’язку з різною складністю патологій та різною тривалістю консультацій, які можуть перевищувати передбачуваний відрізок часу, який виділяється на прийом.

2.11. В разі непередбачуваної відсутності лікаря та інших надзвичайних обставин адміністратор Центру попереджає про це Пацієнта при першій можливості за контактним телефоном, який був вказаний Пацієнтом. При цьому, за бажанням Пацієнта, запис переноситься на інший, зручний для нього час в межах графіку роботи лікаря за профілем або до іншого лікаря.

2.12. Будь-які медичні послуги надаються пацієнтам за наявності письмової інформованої згоди відповідно до вимог чинного законодавства України.

3. Правила перебування в Центрі.

3.1. Пацієнт, що зайшов до Центру, зобов’язаний зняти верхній одяг та залишити його в гардеробі (відповідній шафі або на вішаку), залишити в шафі великі валізи або згортки, уточнити свій запис у адміністратора.

3.2. Адміністрація Центру закликає пацієнтів та відвідувачів не залишати особисті речі, коштовності, документи, гроші, інші цінні речі у верхньому одязі та/або у гардеробі та не довіряти їх стороннім особам.

3.3. Центр не несе відповідальності за особисті речі, гроші, цінності та документи, які залишені у верхньому одязі пацієнта, у валізах, а також на території Центру без нагляду.

3.4. Центр також не несе відповідальності за догляд дітей, які знаходяться в дитячих кімнатах, туалетах, коридорах Центру тощо.

3.5. Пацієнт, який знаходиться в Центрі, повинен відноситися з повагою до персоналу та до інших пацієнтів, не дозволяти собі прояву грубощів та безтактності. Поведінка Пацієнта не повинна порушувати атмосферу поваги і доброзичливості.

3.6. Пацієнтам, які знаходяться в стані алкогольного та/або наркотичного та/або токсичного сп'яніння Центр має право відмовити в наданні медичних послуг, за умови, що це не загрожуватиме життю хворого і здоров'ю населення.

3.7. Координаційну роботу при зверненні пацієнтів до Центру забезпечує адміністратор, який виконує функції розподілу Пацієнтів до лікарів, надає довідкову інформацію.

3.8. Під час запису на всі види послуг Пацієнт повинен підійти до адміністратора, після чого може зачекати на початок прийому в зоні очікування в холі Центру або біла кабінету лікаря.

4. В Центрі суворо забороняється:

4.1. Проходити до медичних приміщень у верхньому одязі; зазначені вище обмеження стосуються пацієнтів, осіб, що супроводжують пацієнтів, та інших відвідувачів.
4.2. Проявляти будь-яку форму агресії в приміщеннях Центру та на прилеглих територіях, а також вчиняти (або погрожувати вчинити) будь-які інші дії, які становлять загрозу життю та здоров’ю як медичному персоналу Центру, так і пацієнтам та/або відвідувачам.
4.3. Грубо й зневажливо ставитися до медичного персоналу Центру. Поводити себе шумно, нетактовно, агресивно, створювати проблеми й незручності для інших пацієнтів та відвідувачів, використовувати ненормативну лексику, принижувати честь та гідність як медичного персоналу Центру, так і пацієнтів та/або відвідувачів (в т. ч. числі шляхом наклепу).
4.4. Займатися тютюнопалінням, в тому числі електронних сигарет, кальянів та інших пристроїв для куріння, вживати спиртні напої, наркотичні речовини та/або інші психотропні засоби в приміщеннях Центру.

4.5. Проводити в приміщеннях Центру фото-, аудіо- та відеозйомку.
4.6. Займатися будь-яким видом торгівлі або обміну, грати в азартні ігри.
4.7. Приносити та/або приводити в заклади охорони здоров’я Центру тварин, птахів тощо.
4.8. Розмовляти по мобільному телефону під час перебування на прийомі у лікаря.
4.9. Намагатися винести за межі приміщень Центру лікарські засоби, вироби медичного призначення, медичне обладнання, а також будь-яке інше майно, яке належать Центру.
4.10. Недотримуватись рекомендацій профільних фахівців, здійснювати прийом лікарських засобів на власний розсуд, самовільний вихід за територію Центру без відома медичного персоналу (у випадку перебування пацієнтів на стаціонарному лікуванні).
4.11. Порушувати правила пожежної безпеки, сидіти на підвіконнях, висовуватися і перемовлятися через вікна, а також користуватися електрокип'ятильниками, подовжувачами, трійниками та іншими електричними приладами та самостійно їх встановлювати (у випадку перебування пацієнтів на стаціонарному лікуванні).

4.12. Заборона для пацієнтів, вказана в п. 4.2 та 4.3 розділу поширюється як при особистому зверненні пацієнтів до Центру, так і при зверненні телефоном через контакт-центр Центру та/або через мережу інтернет. Така заборона також поширюється під час надання медичних та інших послуг Центром на виїзді та/або засобами телекомунікаційного зв’язку.

4.13. У разі вчинення будь-якого із вказаних в 4 розділі «Правил перебування в ТОВ «МІРУМ»» видів порушень, Центр має право відмовити пацієнту в прийомі (як в поточному так і в майбутніх) або, якщо пацієнт вже проходить лікування, провести його виписку з відповідною відміткою в карті стаціонарного хворого та лікарняному листку або передчасно закрити листок тимчасової непрацездатності з відповідною відміткою у ньому.

4.14. У випадках порушення цих Правил пацієнтом, та дострокового припинення надання йому медичних послуг, адміністрація Центру не компенсує йому вартість ненаданих в повному обсязі таких медичних послуг.

4.15. З метою нерозголошення лікарської таємниці в приміщенні Центру категорично заборонена фото-, аудіо- та відеозйомка.

4.16. Пацієнтам та відвідувачам категорично забороняється приносити в Центр холодну чи вогнепальну зброю, легкозаймисті та/або вибухові речовини й інші небезпечні речовини. В такому випадку Центр має право відмовити в наданні медичних послуг та/або звернутись до відповідних правоохоронних органів.

4.17. Відповідно до частини третьої та четвертої статті 34 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» лікар має право відмовитися від подальшого ведення пацієнта, якщо останній не виконує медичних приписів або правил внутрішнього розпорядку закладу охорони здоров'я, за умови, що це не загрожуватиме життю хворого і здоров'ю населення. Лікар не несе відповідальності за здоров'я хворого в разі відмови останнього від медичних приписів або порушення пацієнтом встановленого для нього режиму.

5. Гарантії Центру

5.1. Центр гарантує високу якість надання своїх послуг, відповідальне ставлення до кожного Пацієнта, проте кожне медичне втручання пов’язане з певним ризиком настання небажаного результату.

5.2. Якість медичних послуг, що надаються Центром, визначається комплексом дій (діяльності) Центру, які відповідають за методиками і властивостями обов’язковим для подібних послуг вимогам. Вимоги до виконання складових певної послуги дій (діяльності) встановлюються освітніми програмами до підготовки спеціалістів та нормативно-правовими актами в галузі охорони здоров’я.

5.3. Центр гарантує застосування лише дозволених на території України обладнання, витратних матеріалів та медикаментів, які мають відповідні сертифікати.

5.4. Центр гарантує використання всіх витратних матеріалів та медикаментів, за які розрахувався Пацієнт.

5.5. Центр спостерігає за своїми Пацієнтами до повного їх одужання і зробить все необхідне для цього в межах своєї компетенції.

5.6. У випадках направлення Пацієнта в інші лікувальні заклади для наступного обстеження та лікування Центр не проводить повернення вартості за лабораторне, діагностичне обстеження або надані консультації спеціалістами Центру.

5.7. В окремих складних випадках, при письмовій згоді Пацієнта, лікування або обстеження можуть проводитися без гарантовано позитивного результату. В таких випадках розрахунок за послугу не повертається і не враховується при подальшому лікуванні.

Контакти
Ми у клініці MIRUM clinic докладаємо всіх зусиль, аби вам було затишно, комфортно, безпечно та ефективно.
Київ, вул. Віктора Некрасова, 1
Пн-Пт. 07.30-21.00 Сб 08.30-16.00 Нд. 09.00-15.00
+ 38 044 585 58 58